Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Een verkeersregelaar (of weginspecteur op autosnelwegen) is in Nederland een persoon die de bevoegdheid heeft om instructies op te dragen aan weggebruikers, zoals bepaald in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
De aanstelling (en daarmee bevoegdheid) van verkeersregelaars wordt geregeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009.
Er zijn twee typen particuliere verkeersregelaars:
– Een beroepsmatige verkeersregelaar is in bezit van een verklaring omtrent het gedrag en heeft ook zijn aanstellingspas bemachtigd via Rijkswaterstaat. Op deze pas staat ook vermeld of de verkeersregelaar regionaal of landelijk bevoegd is
– Rijkswaterstaat heeft 260 weginspecteurs in dienst om incidenten op autosnelwegen af te handelen. Zij zijn in het bezit van een diploma voor verkeersregelaar. Twintig hiervan zijn tevens opgeleid en be√ędigd tot Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
– Een evenementenverkeersregelaar krijgt een instructie via e-learning, en mag hiermee enkel voor de aangewezen dagen tijdens het evenement het verkeer regelen conform de taakinstructie van de organisator.