Brandwacht

Brandwacht

Door de (lokale) brandweer worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van kantoren of instellingen. Bouwtechnisch hebben deze eisen betrekking op de alarmering en de detectie van rook en brand. Indien dit niet in orde is, dan is de aanwezigheid van een brandwacht een vereiste. Niet alleen de brandweer eist dit, ook de verzekeraar. Een brandwacht houdt toezicht op de brandveiligheid en treedt op bij een calamiteit. Daarbij kunnen zij levensreddend handelen.

Bij werkzaamheden aan of op het dak kunnen brandgevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld bij het repareren van bitumen daken waar open vuur wordt gebruikt. Met een ingehuurde brandwacht wordt er toezicht gehouden en worden grote gevolgen beperkt als er zich een kleine brand voordoet. Daarnaast kan er op verzoek brandveiligheidsmateriaal, zoals brandblussers, worden geleverd.