Havenbeveiliging

Havenbeveiliging

Een havenbeveiliger is een beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in het werken in de haven.
Na de aanslagen van 11 september 2001 is er nieuwe internationale regelgeving met betrekking tot veiligheid in zeehavens en aan boord van schepen ingevoerd. Deze regelgeving, International Ship and Port Security-code (ISPS) genaamd, is per 1 juli 2004 wereldwijd in alle zeehavens ingevoerd. De doelstelling van de ISPS-code is om het beveiligingsniveau in zeehavens dusdanig te verhogen dat het vergelijkbaar is met de beveiliging op luchthavens.
De verplichte maatregelen dringen automatisch mensen- en drugssmokkel en andere criminele activiteiten in het havengebied terug en verkleinen de kans op terroristische acties.
In de Havenbeveiligingswet worden eisen gesteld aan beveiligingsbeambten werkzaam bij bedrijven die gevestigd zijn in een havengebied. Naast diploma Beveiliger 2 is één van deze verplichte maatregelen dat beveiligingsbeambten werkzaam in de haven in het bezit zijn van het certificaat Havenbeveiliger. De belangrijke aandachtspunten voor het beveiligingen van havenactiviteiten zijn:

– ISPS-code.
– Overige nationale en internationale beveiligingswetgeving.
– (Elektronische) beveiligingshulpmiddelen.
– Beveiligingsplannen inclusief het Port Facility Security Plan.
– Scheepvaart- en haventerminologie.
– Nood- en rampenplannen.
– Echtheid identiteitsdocumenten en ontduiken hulpmiddelen.
– Herkenning wapens en munitie.
– Communicatie en omgaan met agressie.
– Gevaarlijke stoffen en documenten.